Suicide - Gedichten

Leven

Leven Een vergiftigd geschenk wat we krijgen van onze ouders met het advies er het beste van te maken  

Levenslust

Levenslust is ’t ware leven, Is het liefelijkste goed, Dat de lachende aard kan geven Van haar weelde en overvloed. ’t Is geen trek der dwaze zinnen ’t Jonge leven te beminnen: Levenslust is levenskracht; Levenslust is vroolijk strijden, Hopend en geduldig lijden – Is een kinderlijk...