Zelfmoordmethoden

29-06-2012 13:43

Een zelfmoordmethode is een manier waarop  een persoon zijn of haar eigen leven opzettelijk beeindigd. Deze methoden kunnen in twee groepen onderverdeeld worden: fysische en chemische methoden. Fysische methoden vernietigen 1 of meerdere essentiële onderdelen van de luchtwegen of het centrale zenuwstelsel. Chemische methoden richten zich op het onderbreken van biologisch belangrijke processen, zoals cellulaire ademhalen of diffusie capaciteit. Chemische methoden zijn op het eerste gezicht niet zichtbaar, terwijl fysische methoden direct bewijs leveren dat iemand een zelfmoordpoging heeft gedaan.

 

Bloedingen

Leegbloeden is het fatale proces van hypovolemie (bloedverlies) tot een niveau dat voldoende is om de dood als gevolg te hebben. Meestal wordt dit veroorzaakt door schade toe te brengen aan de slagaders. Mensen die een zelfmoordpoging overwegen, of het wapen willen uitproberen om de doeltreffendheid er van vast te stellen, maken soms eerst ondiepe sneden. In de literatuur wordt dit aangeduid als ‘aarzelingswonden’ of ‘voorlopige wonden.’ Deze sneden zijn meestal niet dodelijk, en parallel aan elkaar. Soms worden de polsen gesneden met als doel automutilatie, en niet zelfmoord. Als deze wonden echter niet behandeld worden, en eigenlijk te diep zijn, kan dit leiden tot hartritmestoornissen, met de dood als gevolg. Een mislukte poging kan als gevolg hebben dat de persoon verwondingen ervaren aan de pezen van buigspieren, of aan de zenuwen die de spieren van de hand aansturen. Dit kan leiden tot tijdelijke of blijvende vermindering van de motoriek of de zintuigen, of tot chronische somatische of autonome pijn.

 

Verdrinking

Zelfmoord door middel van verdrinking is de handeling van het zichzelf opzettelijk onderdompelen in water of een andere vloeistof. Hierdoor wordt ademhaling voorkomen, en komt er geen zuurstof meer bij de hersenen. Mensen die een verdrinkpoging doen, verzwaren zichzelf vaak met een voorwerp (bijvoorbeeld een grote steen.) Dit om de reflex van het lichaam naar zuurstof tegen te gaan.Verdrinking is een van de minst gebruikte methoden.

 

Verstikking

Zelfmoord door middel van verstikking is de handeling van het verminderen van iemands vermogen om te ademen, waardoor uiteindelijk verstikking optreedt. Mensen kunnen een ‘exit zak’ (een plastic zak over het hoofd) gebruiken, of zichzelf opsluiten in een ruimte zonder zuurstof. Het is onmogelijk om zelfmoord te plegen door het simpelweg inhouden van de adem. Als het niveau van zuurstof in het bloed te laag wordt, sturen de hersenen een signaal, waardoor je wel moet ademhalen. Zelfs als iemand in staat is bewusteloos te worden door het inhouden van de adem, is het blijven inhouden geen optie. De ademhaling wordt oncontroleerbaar en het normale ademhalingsritme wordt hersteld. Hierdoor is het meer voorkomend om giftige stoffen in te ademen, dan het voorkomen van ademen. Helium, argon, stikstof en koolmonoxide worden vaak gebruikt. Het inademen van edelgas  zorgt ervoor dat een persoon snel en pijnloos bewusteloos raakt. De dood treedt in na slechts enkele minuten.

 

Hypothermie

Zelfmoord door onderkoeling of kou is een langzame dood die door verschillende stadia heengaat. Onderkoeling begint met milde symptomen, die geleidelijk ernstiger worden. Symptomen kunnen onder andere rillingen, hallucinaties, gebrek aan coördinatie, gevoelens van warmte zijn. Uiteindelijk leidt dit tot de dood. Sommige organen kunnen al niet meer functioneren, hoewel de klinische hersendood kan worden verlengd.

 

Elektrocutie

Zelfmoord door elektrocutie is het doden van zichzelf door een elektrische schok toe te dienen. Dit leidt tot hartritmestoornissen, wat betekent dat het hart zich niet synchroon samentrekt tussen verschillende kamers. Verder kunnen, afhankelijk van de hoeveelheid elektrische stroom, brandwonden optreden.

Elektrocutie veroorzaakt intense pijn en pijnlijk lijden.

 

Springen

Springen van uit hoogte is de handeling van het springen van een grote hoogte, bijvoorbeeld uit een raam, balkon, of dag van een torengebouw, afgrond, dam, of brug. Als deze methode mislukt, leidt dit tot ernstige gevolgen, zoals verlamming, orgaanschade of botbreuken.

 

Vuurwapen

Een veel voorkomende zelfmoordmethode is het gebruiken van een vuurwapen. Vaak schieten mensen zichzelf door het hoofd. Minder vaak richten zij het wapen in de mond, onder de kin, of op de borst.

Een mislukte poging kan leiden tot ernstige chronische pijn, verminderde cognitieve en motorische functies en schade aan zenuwen.

Zogenaamde hollow-point kogels kunnen het hoofd doen exploderen.

 

https://www.knurps.nl/2008/08/man-van-84-leeft-nog-nadat-hij-zichzelf-vijf-keer-door-hoofd-schoot.html

 

Verhanging

Mensen die zichzelf verhangen, vormen een lus om hun keel van bijvoorbeeld een kabel of een snoer. Afhankelijk van de plaatsing van de lus, zal hij of zij worden gewurgd of zal de nek breken. Volgens mij is het zo dat als het touw wat korter is je een verstikkingsdood sterft, en dat als het wat langer is, je je nek zal breken. Let op: Een te lange val kan leiden tot volledige onthoofding.

 

Voertuigen

Het zelfmoord plegen door zichzelf voor een hard rijdend voertuig te gooien, met fatale gevolgen. Zelfmoord door gebruik te maken van een trein, zorgt ervoor dat 90% van de gevallen succesvol is. Mislukte pogingen kunnen leiden tot ernstige verwondingen, zoals massale fracturen, amputaties, hersenschuddingen, en ernstige geestelijke en lichamelijke handicaps. In Nederland zijn plegen 10% van de mensen zelfmoord door voor een trein te springen.

 

Vergiftiging

Dit type zelfmoord kan worden gepleegd met behulp van snelwerkende giffen zoals waterstof cyanide of stoffen die bekend staan om hun hoge mate van toxiciteit bij de mens. Een dosis van bepaalde planten, zoals de belladonna familie, Castor bonen, Jatropha Curcas en anderen zijn ook giftig. Vergiftiging door middel van planten zijn vaak langzaam en relatief pijnlijk. Bestrijdingsmiddelen kunnen ook gebruikt worden. Dit gebeurt weinig in Europa, maar is in China een maatschappelijk probleem.

 

Overdosis

Een overdosis nemen is een methode waarbij medicijnen worden ingenomen in een dosis die groter is dan wat mensen aankunnen, of een combinatie van medicijnen die samenwerken om de schadelijke effecten van een van de stoffen te verhogen. Pijnstillers zijn de meest gebruikte stoffen. Een overdosis is de meest gewenste manier van sterven onder leden van de organisatie ‘Exit International.’

https://www.exitinternational.net/ De betrouwbaarheid van deze methode hangt sterk af van de gekozen geneesmiddelen en aanvullende maatregelen, zoals het gebruik van een middel om braken te voorkomen. Het sterftecijfer werd in een onderzoek in de VS geschat op slechts 1,8%. Tegelijkertijd rapporteerde hulp bij zelfdodinggroep ‘Dignitas’ dat er geen enkele storing was onder 840 sterfgevallen. Het sterftecijfer was zonder meer 100%, wanneer er een overdosis slaapmiddelen werd genomen in combinatie met middelen tegen braken. Kijk ook eens op https://nl.wikipedia.org/wiki/Barbituraat

Een typische overdosis medicijngebruiken gebruikt een willekeurig recept. In dit geval is de dood onzeker, en kan de poging mislukken. Dit kan leiden tot ernstige schade aan de organen.

 

Ziekte

Er zijn meerde gevallen bekend van mensen die zich expres lieten infecteren met een levensbedreigende ziekte zoals aids. Dit lijkt mij een bijzonder langzame dood. Ik vind het niet humaan, en ik kan er geen enkel respect voor opbrengen.

 

Verbranding

Een verbrandingsdood verwijst naar het zichzelf verbranden door middel van vuur. Deze methode is een lange en zeer pijnlijke ervaring. Er is een risico aanwezig dat het vuur dooft, voordat iemand echt gestorven is. Dit veroorzaakt het moeten leven met ernstige verbrandingen, littekenweefsel, en de emotionele impact van dergelijke gruwelijke verwondingen.

 

Vulkaan

Men kan zelfmoord plegen door in gesmolten lava in een actieve vulkanische krater te springen. De oorzaken van de dood kunnen zijn het gevolg van de val, contactbrandwonden, stralingswarmte, of stikken door middel van de vulkanische gassen.

 

Uithongering

Een hongerstaking kan uiteindelijk leiden tot de dood. Deze methode wordt vaak geassocieerd met politieke protesten.

 

Uitdroging

Dood door uitdroging kan enkele dagen tot een paar weken duren. Dit betekent dat het, in tegenstelling tot veel andere methoden, het niet impulsief kan worden bereikt. Het staken van vochttoename veroorzaakt geen echte dorst, hoewel het gevoel van een droge mond vaak wordt omschreven als dorst. Dit vervelende gevoel kan worden verlicht , door het bevochtigen van de tong en lippen, en een goede verzorging van de mond. Patiënten met oedeem hebben de neiging langer in leven te blijven door het overtollige vocht in hun lichaam.

Sommige onderzoeken wijzen op zeer pijnlijke bijwerkingen van uitdroging, waaronder epileptische aanvallen, het scheuren en bloeden van de huid, blindheid, misselijkheid, braken, krampen en ernstige hoofdpijn.

 

Explosieven

Een andere methode is dood door het gebruik van explosieven.

 

Water drinken

Vrij eenvoudig: van te veel water zal een individu op een gegeven moment sterven. Dit komt omdat je lichaam de vele zouten die in het water zitten niet op kan nemen, plus dat cellen in je lichaam kapot zullen springen. Let op: Je lichaam wilt niet dood, dus zul je na verloop van tijd beginnen te braken. Daarnaast moet je wel erg veel water drinken: Ik heb gelezen over een meisje die van 6 liter doodging, maar zij was pas net in de puberteit.